Klicka här om du vill veta var du kan köpa arGrow® produkter.

Filmerna presenterar Arevos forskningsbakgrund, Arevos arGrow® produkter och hur man planterar skogsplantor med biostimulanten arGrow® Granulat.

Plantering med arGrow® Granulat och värdet för din föryngring

Filmen visar hur du planterar med biostimulanten arGrow® Granulat och hur din föryngring kan få kraftigt ökad tillväxt och ökat skogsvärde. Din föryngring blir också snabbare en kolsänka igen – klimatsmart!

arGrow® Granulat och Arevos vetenskapliga bakgrund

Arevos bakgrund - professor Torgny Näsholms banbrytande forskning