arGrow®skolan

Nu är filmen klar (avsnitt 3 nedan) som visar hur man planterar med biostimulanten arGrow® Granulat. Filmen berättar också om hur arGrow hjälper din föryngring att växa så bra som möjligt – för klimatet och skogsvärdet.

Avsnitt 1 och 2 som tar upp Arevos forskningsanknytning och Arevos produkter blir färdiga efter sommaren/tidig höst.

1. Arevos bakgrund – Torgnys banbrytande forskning

2. Arevos arGrow produkter

3. Plantering med arGrow® Granulat och värdet för din föryngring

Filmen visar hur du planterar med arGrow® Granulat och hur din föryngring kan få kraftigt ökad tillväxt och ökat skogsvärde. Din föryngring blir också snabbare en kolsänka igen – klimatsmart!