Bilder som visar effekten av Arevos argininteknologi

 

arGrow® Granulat är en effektiv biostimulant: endast 4-6 små flaskor behövs per hektar för att sätta fart på plantorna.

Försumbart kväveläckage i plantskola som använder arginin som växtnäring. Uppfyller redan idag EU:s stränga år 2030 krav på minskad gödselanvändning (-20%) och kväveläckage (-50%).

Norska institutet NIBIO visar att läckage från flytande arGrow uppfyller EU:s kravpå högsta tillåtna kvävemängd i dricksvatten. 

Det blir robusta plantor i plantskolan med flytande arGrow® växtnäring…

Plantor som får biostimulanten arGrow® Granulat vid planteringen växer så det knakar…

… och växer markant bättre än de referenser som inte fått biostimulanten vid planteringen.

I denna kundplantering med arGrow® Granulat har plantornas biomassa efter fyra år ökat med över 150%.

Växtkraft med biostimulant – på tre år så har arGrow® Granulat-plantan tagit upp 12 gånger mer kväve än referensen!

Välkända och robusta verktyg