Kontakt

För mer information eller för beställning av arGrow, vänligen kontakta:

Johan Moritz
Försäljningsansvarig
+46 (0)70 286 86 00
johan.moritz@arevo.se

Arevo sekretesspolicy 2023

Vi på Arevo

Johan Moritz Försäljningsansvarig +46 (0)70 286 86 00 johan.moritz@arevo.se
Niklas Åström VD niklas.astrom@arevo.se
Torgny Näsholm Grundare och utvecklingschef +46 (0)90 206 48 61 torgny.nasholm@arevo.se
Regina Gratz Affärs- och produktutveckling +46 (0)72 080 87 57 regina.gratz@arevo.se
Mattias Holmlund Produktionschef +46 (0)90 206 48 65 mattias.holmlund@arevo.se
Cedrik Lindgren Produktionsutvecklingsingenjör +46(0)70 695 89 53 cedrik.lindgren@arevo.se
Melinda Lundgren Produktionsutvecklingsingenjör melinda.lundgren@arevo.se
Carl-Gustav Löf +46 (0)70 609 95 10 carl-gustav.lof@arevo.se
Anna Brännström Produktutvecklare +46 (0)72-090 21 74 anna.brannstrom@arevo.se
Emelie Nordlinder Kvalitetsansvarig +46 (0)72 090 21 78 emelie.nordlinder@arevo.se
Rikard Höög Chef varumärke och marknadsföring +46 (0)72 080 81 38 rikard.hoog@arevo.se