arGrow® Granulat

arGrow® Granulat säljs i praktiska flaskor. En flaska räcker till 450 plantor.

För täckrotsplantor finns effektiva lösningar som bygger på planteringsverktyget Pottiputki med automatisk doseringsmekanism där arGrowflaskan enkelt skruvas fast.

För ett vanligt Pottiputkiverktyg används en handdoserare för granulatet (ett tryck med handdoseraren i röret innan plantan läggs i, då kommer arGrow-dosen rätt under plantan).

Handdoseraren rekommenderas för barrotsplantor, se till att arGrow-dosen kommer under plantans rötter.

arGrow® Granulat återförsäljare i Sverige

Återförsäljare i Sverige

Om du är planteringsentreprenör, självverksam skogsägare som planterar själv, enskild eller annan skogsägare som vill få plantering utförd med arGrow® Granulat som en tjänst, så finns följande återförsäljare:

  • Holmen planterar med arGrow® Granulat i den egna skogen och säljer granulatet vid plantskolorna vid köp av plantor. Vid möjlighet erbjuds arGrow vid planteringsuppdrag i samband med virkesaffären.
  • Norra Skog erbjuder arGrow® Granulat som del av skogsaffären. Norra Skog säljer handdoseraren som används i kombination med ett vanligt Pottiputkiverktyg.
  • Skogma erbjuder arGrow® Granulat och planteringsutrustning (handdoserare och Pottiputkiverktyg med automatisk dosering för granulatet) främst till självverksamma skogsägare och planteringsentreprenörer.
  • Sveaskog planterar med arGrow® Granulat i den egna skogen och säljer granulatet vid planteringsuppdrag i samband med virkesaffären.
  • Svenska Skogsplantor erbjuder arGrow® Granulat och Pottiputkiverktyg med automatisk doserare för granulatet samt arGrow vid planteringsuppdrag.

De flesta skogsbolagen använder arGrow® Granulat för plantering i de egna skogarna.

arGrow® växtnäring för skogsplantskolor

arGrow® Complete och Mix

Holmen odlar sedan många år alla skogsplantor i sina plantskolor med den flytande växtnäringen arGrow® Complete och arGrow® Mix.

Är du intresserad av arGrow® Complete eller Mix för skogsplantskolor kontakta:

Johan Moritz
+46 (0)70 286 86 00
johan.moritz@arevo.se