arGrow® Granulat

Nedan ser du vilka företag som är återförsäljare av arGrow® Granulat i Sverige och Finland.

arGrow® Granulat säljs i praktiska flaskor. En flaska räcker till 450 plantor.

För täckrotsplantor finns en effektiv lösning som bygger på planteringsverktyget Pottiputki med automatisk doseringsmekanism där arGrowflaskan enkelt skruvas fast.

För ett vanligt Pottiputkiverktyg används en handdoserare för granulatet (ett tryck med handdoseraren i röret innan plantan läggs i, då kommer arGrow-dosen rätt under plantan).

Handdoseraren rekommenderas för barrotsplantor, se till att arGrow-dosen kommer under plantans rötter.

arGrow® Granulat återförsäljare i Sverige

Återförsäljare i Sverige

Om du är planteringsentreprenör, självverksam skogsägare som planterar själv, enskild eller annan skogsägare som vill få plantering utförd med arGrow® Granulat som en tjänst, så finns följande återförsäljare:

  • Holmen planterar med arGrow® Granulat i den egna skogen och säljer granulatet vid plantskolorna vid köp av plantor. Vid möjlighet erbjuds arGrow vid planteringsuppdrag i samband med virkesaffären.
  • Norra Skog erbjuder arGrow® Granulat som del av skogsaffären. Norra Skog säljer handdoseraren som används i kombination med ett vanligt Pottiputkiverktyg.
  • Skogma erbjuder arGrow® Granulat och planteringsutrustning (handdoserare och Pottiputkiverktyg med automatisk dosering för granulatet) främst till självverksamma skogsägare och planteringsentreprenörer.
  • Sveaskog planterar med arGrow® Granulat i den egna skogen och säljer granulatet vid planteringsuppdrag i samband med virkesaffären.
  • Svenska Skogsplantor erbjuder arGrow® Granulat och Pottiputkiverktyg med automatisk doserare för granulatet samt arGrow vid planteringsuppdrag.

De flesta skogsbolagen använder arGrow® Granulat för plantering i de egna skogarna. För mer information:

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se

arGrow® Granulat återförsäljare i Finland/ Jälleenmyyjät Suomessa

Återförsäljare i Finland

Om du är skogsägare eller planteringsentreprenör i Finland så kan du vända dig till någon av följande återförsäljare som säljer arGrow® Granulat och planteringsutrustning. Återförsäljarna kan svara på dina frågor hur man praktiskt går till väga för att plantera med arGrow.

  • Fin Forelia erbjuder arGrow® Granulat och planteringsutrustning (handdoserare och Pottiputkiverktyg med automatisk dosering för granulatet).
  • Svenska Skogsplantor erbjuder arGrow® Granulat och planteringsutrustning (handdoserare och Pottiputkiverktyg med automatisk dosering för granulatet).
Jälleenmyyjät Suomessa

Jos olet metsänomistaja tai istutusurakoitsija Suomessa, voit kääntyä jonkin seuraavien jälleenmyyjien puoleen ostamaan arGrow® Granulat ja istutusvälineitä. Jälleenmyyjät tarjoavat vastauksia kysymyksiisi siitä, kuinka käytännössä istutetaan arGrow’lla.

  • Fin Forelia tarjoaa arGrow® Granulat ja istutusvälineitä (käsiannostus ja Pottiputki automaattisella annostuksella arGrowille).
  • Svenska Skogsplantor tarjoaa arGrow® Granulat ja istutusvälineitä (käsiannostus ja Pottiputki automaattisella annostuksella arGrowille).

För mer information om arGrow® Granulat i Finland/Jos haluat lisätietoja arGrow-rakeista Suomessa, voit ottaa yhteyttä:

Carl-Gustav Löf
+46 70 609 95 10
carl-gustav.lof@arevo.se

arGrow® växtnäring för skogsplantskolor

arGrow® Complete och Mix

Holmen odlar sedan många år alla skogsplantor i sina plantskolor med den flytande växtnäringen arGrow® Complete och arGrow® Mix.

Är du intresserad av arGrow® Complete eller Mix för skogsplantskolor kontakta:

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se