Japan godkänner patentet bakom arGrow® Granulat

14 juni, 2021

Japan har godkänt Arevos patent för argininmonofosfat som ligger bakom Arevos succéprodukt arGrow® Granulat.

Arevos internationellla patentansökan Bacterial growth support WO2021/091463 har också publicerats nyligen. Uppfinningen utnyttjar synergin mellan arginin och mikrober/rhizobium för att stärka plantors vigör, hälsa och tillväxt.

arGrow® Granulat rekommenderas för multiskadad ungskog

2 april, 2021

Skogsstyrelsen rekommenderar plantering med Arevos patenterade biostimulant arGrow® Granulat för att stödja återväxten för multiskadad ungskog.

Under rubriken ”Råd vid återväxt” rekommenderas plantering med argininfosfat (arGrow® Granulat består av argininfosfat).

Arevos miljövänliga biostimulant lanseras brett i Finland

25 mars, 2021

2021-03-25: Fin Forelia, Finlands ledande producent av skogsplantor, blir återförsäljare av bioteknikföretaget Arevos miljövänliga biostimulant arGrow® Granulat – som får plantorna att rota sig bättre och växa snabbare.

”Detta är goda nyheter för skogsägare som vill effektivisera sin skogsföryngring utan att bidra till kväveutsläpp”, säger Johan Grönros, försäljningschef på Fin Forelia.

Läs hela pressmeddelandet här.

Lue koko Fin Forelia lehdistötiedote täältä.

Vinnova beviljar Arevo finansiering för utveckling av miljövänlig biostimulant

11 mars, 2021

2021-03-10: Vinnova har beviljat Arevo medel för utveckling av en miljövänlig biostimulant som på ett säkert sätt kan tillföras tidigt i odlingscykeln. Fördelararna är tydliga bl.a. i form av lågt läckage av växtnäring samt ökad avkastning för odlingen. I motivet för beslutet anger Vinnova bland annat:

”Ansökan beskriver ett projekt som bygger på en innovation med stor ekonomisk potential.  Projektresultaten bedöms ha goda förutsättningar att bidra positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.”

Bioteknikföretaget Arevo bygger unik anläggning i Umeå

15 februari, 2021

Expanderar tack vare naturens eget tillväxtmedel

2020-10-22: ”Arevo erbjuder en biostimulant som hjälper plantor att växa till sig i skogen, utan att omgivande natur påverkas negativt. Nu har företaget beviljats 11 miljoner kronor i stöd av Tillväxtverket för att bygga ut sin anläggning i Umeå.
– Det här betyder att vi kan möta den växande efterfrågan.
Inom ett år har vi kapacitet att förse den nordiska skogsbranschen.
Inom tre år kan vi täcka in hela världsmarknaden, säger Arevos vd Carl-Gustav Löf.”

Klicka här för att komma vidare till hela pressmeddelandet.

1 / 2 Visa äldre