Kemisk karaktärisering av växtbiostimulant

22 november, 2021

Arevo has received Vinnova funding for the chemical characterization of environmental friendly plant biostimulants, used for better plant establishment and improving nitrogen use efficiency.

Together with Arevo’s project partner Dr. Nils Skoglund, Umeå University, an expert in X-ray analytical techniques, synchrotron-based X-ray absorption spectroscopy will be applied in order to resolve the chemical composition of environmental-friendly biostimulants.

The Balder beamline at the Max IV Laboratory in Lund was identified as ideal partner for the performance of this analysis. Insights gained within this project will support the development of a wider product portfolio of plant biostimulants containing custom-tailored properties.

Vinnova’s motivation to fund Arevo’s application highlights the great relevance of the project. A successful outcome was judged to have strong economic and environmental potential and added societal value.

Japan godkänner patentet bakom arGrow® Granulat

14 juni, 2021

Japan har godkänt Arevos patent för argininmonofosfat som ligger bakom Arevos succéprodukt arGrow® Granulat.

Arevos internationellla patentansökan Bacterial growth support WO2021/091463 har också publicerats nyligen. Uppfinningen utnyttjar synergin mellan arginin och mikrober/rhizobium för att stärka plantors vigör, hälsa och tillväxt.

arGrow® Granulat rekommenderas för multiskadad ungskog

2 april, 2021

Skogsstyrelsen rekommenderar plantering med Arevos patenterade biostimulant arGrow® Granulat för att stödja återväxten för multiskadad ungskog.

Under rubriken ”Råd vid återväxt” rekommenderas plantering med argininfosfat (arGrow® Granulat består av argininfosfat).

Arevos miljövänliga biostimulant lanseras brett i Finland

25 mars, 2021

2021-03-25: Fin Forelia, Finlands ledande producent av skogsplantor, blir återförsäljare av bioteknikföretaget Arevos miljövänliga biostimulant arGrow® Granulat – som får plantorna att rota sig bättre och växa snabbare.

”Detta är goda nyheter för skogsägare som vill effektivisera sin skogsföryngring utan att bidra till kväveutsläpp”, säger Johan Grönros, försäljningschef på Fin Forelia.

Läs hela pressmeddelandet här.

Lue koko Fin Forelia lehdistötiedote täältä.

Vinnova beviljar Arevo finansiering för utveckling av miljövänlig biostimulant

11 mars, 2021

2021-03-10: Vinnova har beviljat Arevo medel för utveckling av en miljövänlig biostimulant som på ett säkert sätt kan tillföras tidigt i odlingscykeln. Fördelararna är tydliga bl.a. i form av lågt läckage av växtnäring samt ökad avkastning för odlingen. I motivet för beslutet anger Vinnova bland annat:

”Ansökan beskriver ett projekt som bygger på en innovation med stor ekonomisk potential.  Projektresultaten bedöms ha goda förutsättningar att bidra positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.”

1 / 2 Visa äldre