Nyheter

Vi söker en VÄXTNÄRINGSEXPERT för storskalig odling av skogsplantor

Som VÄXTNÄRINGSEXPERT jobbar du i nära samarbete med kunders skogsplantskolor för användningen av våra arGrow® produkter. Tillsammans med plantskolans ledning och personal anpassar du planering av växtcykeln, odlingsscheman och metoder samt stöttar odlingen så att plantorna når uppställda kvalitetsmål. Den typiska plantskolan odlar tiotals miljoner skogsplantor årligen.

I tjänsten ingår att delta i utvecklingen av växtnäringskonceptet arGrow® Granulat för behandling av trädplantor vid planteringen och som på kort tid vunnit stor uppmärksamhet och användning från de stora skogsbolagen och enskilda skogsägare.

Klicka här för att komma vidare till den kompletta annonsen.

 

SkogsElmia Innovation award Guld 2019

Arevo AB  har den 6 juni 2019 tilldelats SkogsElmia Innovation award Guld med motiveringen:

”arGrow granulat är en patenterad naturlig växtnäring som effektivt tas upp av plantan och kraftigt kan öka tillväxten av rötter och mykorrhiza. För att applicera arGrow utvecklades Doseraren, en tillsats till Pottiputki Planteringsrör. Doseraren levererar rätt mängd gödsel till plantorna och drivs av stångens rörelse då käftarna på planteringsverktyget öppnas. Snabbare och säkrare plantetablering är av mycket stor vikt för skogsbruket. Doseraren belönas med guld i SkogsElmias Innovation award 2019.”

Läs mer på:

https://www.elmia.se/SkogsElmia/Utmarkerlser/Innovation-Award/

 

Här visas från vänster; Fredrik Östlund, Torgny Näsholm och Jonas Öhlund, tre stolta representanter från Arevo efter att ha tagit emot priset.