Våra produkter

arGrow®

Vår produktserie heter arGrow® och bygger på aminosyran arginin, i vissa varianter tillsammans med aminosyran lysin. arGrow är effektiv växtnäring som är lätt att använda och ger robusta växter med väl utvecklade rotsystem samtidigt som det innebär dramatiskt mindre miljöpåverkan. Produkterna finns i två kategorier; för skog och för gräs.

arGrow® Granulat – ett system för snabb och säker etablering av skogsplantor

 • Ökad överlevnad och tillväxt – arGrow® Granulat ger mer rötter och mykorrhiza vilket i sin tur hjälper plantorna att klara torka och annan stress bättre.
 • Längre och fler sekundärbarr – ökad fotosyntes och tillväxt.
 • Ökad stambasdiameter – gör att plantorna bättre klarar angrepp från skadedjur så som snyttbagge.
 • Större knopp – möjliggör bättre tillväxt nästkommande år.
 • Flexibel planteringspunkt – kan med fördel planteras direkt i mineraljord (i harvfåran).

arGrow® flytande – Växtnäring för skog

 • Ökad rot och mykorrhizatillväxt
 • Förbättrad balans mellan rot och skott
 • Kraftfullt minskad kväveläckage
 • Schemalagd gödsling förenklar skötseln

För mindre beställningar rekommenderar vi inköp via exempelvis Skogma, Plantproducenter eller Skogsägarföreningar

För mer information eller för större beställning kontakta:

Jonas Öhlund
+46 70 584 07 31
jonas.ohlund@arevo.se

Eller

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se

arGrow® Turf – Växtnäring för gräs.

 • Snabbare gräsetablering och kraftiga rotsystem
 • Lång och stabil kvävetillgång
 • Mycket lågt läckage av kväve vilket betyder minskat behov, bättre miljö och enklare kväveapplicering

 

För mer information eller för beställning av arGrowTurf och Support kontakta:

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se


Specifikation

Specifikation för samtliga produkter: